Sint Maartensfeest

Op vrijdag 10 november 2017 vieren we de blijde intrede van de Sint in Leisele met een optocht met bietenlantaarns. Dit alles wordt opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie St. Cecilia uit Leisele.

We vertrekken om 18u00.